Започваме с Преизподня

SRARTERAs Преизподня

SRARTERAs Преизподня

Защото живеем сред адска селяния, но опитваме да запазим поне своите хора от лукавите лапи на системата, мамеща с дребен разкош и имагинерно спокойствие.
Защото нашето оръдие е музиката – и скромните писания са едничката ни възможност да стигнем по-дълбоко в прогресивно закърняващите, удавени в псевдо-изкуство съзнания на масите. Защото получавате топла усмивка от нас, ако прескочите поредното просташко предложение. Защото е време да вдигнем глави и да заявим кое ни кара да се гордеем. Кое за нас е зрънцето живот сред гората от бетонни блокове, парковете с умиращи дървета и планините с изкуствен сняг.

Бъдете живи, здрави и щастливи. От това, което все още пазим – смисъла в хипхопа.

This entry was posted in Свободно. Bookmark the permalink.